Hur utför du en radonmätning?

Hur utför du en radonmätning?

radonmätare i källaren

Radon är ett radioaktivt ämne som bildas naturligt från radium och uran. Radon är en lukt- och färgfri gas som kan utgöra en hälsorisk om man andas in den i stora mängder över en längre tid. Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer, särskilt när det kommer till icke-rökare. Det kan finnas i inomhusluften, grundvatten och även i marken. Det är viktigt att man testar för radon i sitt hem för att se om det finns en hög nivå och om det finns det, så tar man bort det med hjälp av ventilation eller annan teknik.

Socialstyrelsen rekommenderar att man i svenska hem bör mäta radonhalten mellan 1 oktober och 30 april. Men hur går det till egentligen? Du behöver använda antingen en dosimeter eller en elektrisk radonmätare. Det är viktigt att du mäter över längre tid för att skapa en helhetsbild, då radonnivåerna svänger mycket dag till dag.

Dosimeter

Det billigaste sättet är att använda en dosimeter. De kostar mellan 150-250kr styck och kan placeras ut på olika platser i hemmet. De viktigaste rummen att undersöka är de som är i kontakt med marken. Det vill säga källaren eller markplan i ett hem utan källare. Detta för att radon strålar upp igenom marken in i hemmet genom sprickor i fasaden eller liknande. En dosimeter kan visa resultat efter 2–3 veckor. Dock rekommenderas det att mäta över 2 månader för att få den mest rättvisande bilden.

En dosimeter mäter genom att fånga det radioaktiva ämnet på en spårplast, som då lämnar spår på filmen. Denna spårfilm kan då undersökas för hur pass mycket radon som finns i det området mätningen har utförts i.

Elektriska radonmätare

En elektisk radonmätare är särskilt användbart för dig som vil mäta radon i ett större område. Det kan vara så att du vet att där är höga nivåer radon i ditt hem, genom att använda en elektrisk radonmätare kan du snäva in vart det tränger in. Det kan vara vid rörgenomföring, ventilation eller dörrtrösklar. Likaså är det extra relevant för dig som vaktmästare, hyresvärd eller om du har ansvar för andra hus där många uppehåller sig.

admin