Rosenborgs Slott, Köpenhamn


Rosenborgs slott i Köpenhamn.
Rosenborg slott i Köpenhamn

Rosenborgs slott framstår i dag med sina höga torn och sina röda murverk i sandsten som ett framstående exempel på ett av Christian den 4:e byggnadsverk trots de många ändringarna under tidens gång.

Rosenborgs slott är uppfört i nederländsk renässansstil som är typisk för Danska byggnadsverk under motsvarande period. Rosenborgs slotts historia går tillbaka till tidigt 1600 tal då kungen i en nyanlagd park ”Kongens Have” lät uppföra ett lusthus. Lusthuset utgör idag kärnan i Rosenborgs slotts sydliga annex men är bara en liten del av dagens slott då det byggts ut i många omgångar.