Christiania Köpenhamn

Christiania (Fristaden Christiania, Det fri Christiania eller i daglig tal "Staden") är en del av stadsdelen Christianshavn i Köpenhamn, så benämnd efter kung Christian IV:s gamla örlogsstad, belägen på ett område tillhörigt den danska marinen.

Christiania fungerar som en fristad för personer med vissa alternativa livsstilar, och grundades år 1971 då hippies tog över ett övergivet militärt område. De danska myndigheterna har många gånger genom åren gjort mer eller mindre allvarligt menade försök att stänga Christiania, utan att lyckas.

Det råder idag oklarhet huruvida Christiania kommer att förbli som det varit de senaste 35 åren. Sannolikt kommer ett antal byggnader att rivas och ersättas av annan bebyggelse. Detta i linje med de önskemål om "normalisering" som företräds av ett antal danska politiker.

Christiania är Köpenhamns näst största turistattraktion.