Botanisk Trädgård (Botanisk have) Köpenhamn

En botanisk trädgård är en trädgård eller park med växter från olika delar av jorden, vilka i första hand odlas för forskning och undervisning, utförd av botaniker eller hortonomer. En botanisk trädgård är till skillnad från en vanlig trädgård anordnad efter vissa teman, efter växternas taxonomi som den linneanska, eller geografi.

I Botanisk have i Köpenhamn finns många sydländska och på andra sätt märkvärdiga växter att se. I Botanisk have finner man också zooligisk museum, som inte skall förväxlas med tidigare nämnd djurpark, Zoo.