Allmänna fakta om Köpenhamn

Faktaruta Köpenhamn
Land: Danmark
Valuta: Krona (DKK)
Befolkning: 667 228 (2009)
Yta: 180,11 km2
Grundad: 1000-tal
Tidszon: CET (UTC+1)
Fakta om Köpenhamn

Köpenhamn ligger dels beläget på Själlands östkust och även delvis på ön Amager. Öster om Köpenhamn ligger Öresund och Öresundsbron, sundet som separerar Danmark från Sverige, och som kopplar samman Kattegatt med Östersjön. På den svenska sidan mittemot Köpenhamn ligger Malmö och Landskrona.

Uppgifterna om Köpenhamns folkmängd varierar beroende på hur stort område som räknas. Skulle man även räkna in befolkning i regionen och ha med den svenska sidan stiger befolkningsmängden betydligt.

Köpenhamns kommun är Danmarks folkrikaste med 518 574 invånare (1 januari 2009).

Stockholm Köpenhamn - Bild på Köpenhamn nattetid

Förr ingick kommunerna Köpenhamn, Frederiksberg och Gentofte i definitionen av Köpenhamns stad. Denna definition är numera utgången. Efter kommunreformen 2007 har man arbetat fram definitioner av landsdelar i Danmark. En av dessa landsdelar är Köpenhamn stad (København by), som omfattar kommunerna Köpenhamn, Dragør, Frederiksberg och Tårnby. Ytan uppgår till 180,11 kvadratkilometer, och befolkningen uppgick till 667 228 invånare i början av 2009. En landsdel är i första hand en geografisk och statistisk definition, och området har inga administrativa funktioner.

Tätorten Köpenhamn, det vill säga det område som utgörs av sammanhängande bebyggelse, kallas Hovedstadsområdet och hade 1 153 781 invånare i början av 2008. Området omfattar tretton hela kommuner, samt delar av ytterligare fem.

För närvarande hittar man ingen tydlig definition av Köpenhamns storstadsområde i Danmarks statistiks redovisningar. Danska Skov- og Naturstyrelsen, som lyder under Miljøministeriet, arbetar dock med en definition som kallas Hovedstadsområdet som baserar sig på den så kallade Fingerplanen, vilken är ett planeringsunderlag för Köpenhamn med omgivning och som arbetades fram redan 1947. Fingerplanen har fram till nyligen använts mer som ett visionärt dokument än som officiellt redskap för planeringen, men Fingerplan 2007 som nyligen arbetats fram kommer att användas som ett landsplandirektiv av myndigheterna. Det betyder att Fingerplanen får ökande betydelse för områdets planering och beslutsfattande, och kommer efter hand att ta över den betydelse som HUR's Regionplan haft för Köpenhamnsområdet. Området som berörs omfattar 34 kommuner och hade totalt 1 875 179 invånare i början av 2009, på en yta av 3 030,50 kvadratkilometer.

Köpenhamns kommun administreras av sju råd, liknande stadsdelsnämnder i en svensk kommun. Rådens uppgifter bestäms av borgarrepresentationen, som motsvarar kommunfullmäktige i Sverige. Borgarrepresentationen har 55 medlemmar och sitter i Köpenhamns rådhus. Det tyngsta rådet, ekonomirådet, styrs av överborgmästaren. Val av borgarrepresentation sker vart fjärde år men inte i anslutning till det statliga valet som i Sverige.